Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


PÉNZÜGYI ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2015.06.19

BESZÁMOLÓ

A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ

2014.ÉVES

PÉNZÜGYI, VAGYONI ÉS JÖVEDELMI HELYZETÉRŐL,

MŰKÖDÉSÉRŐL

 

MÉRLEG (PK-142)

EREDMÉNYKIMUTATÁS (PK-142)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

melleklet1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pk2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pk3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pk4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Támogatásokból kapott összegek felhasználásának bemutatása:

A DAR 2014-ban központi forrásból nem kapott támogatást 

A főbb tevékenységek és programok bemutatása:

A DAR tagszervezetek közgyűléseit követően megtartottuk a DAR éves taggyűlését

Összevontan rendeztük meg a DAR XVIII., és a XII. kistérségi bajtársi találkozóját, amely egyben a régiós katonanemzedéki találkozó is volt

Megalakulásuk évfordulója alkalmából köszöntöttünk egy 25. éves tagszervezetet.                                                                                                                                      

Megtartottuk a katona özvegyek és özvegy katonák, valamint az idősek napi találkozókat

Fegyvernemi és helyőrségi bajtársi találkozókat szerveztünk mindhárom megyében

Tagszervezeteink egy részénél folytatott eredményes toborzás eredményeként bővült a DAR, ez által a BEOSZ tagsága, kiemelt figyelemmel a nyugállományú katonák, a rendvédelemhez tartozók szervezettségének erősítésére, az aktív és tartalékos állomány bevonására.

 

pk5.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pk6.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pk7.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

A közhasznú tevékenységek, azok főbb célcsoportjai és az elért eredmények bemutatása:

A BEOSZ Dél-alföldi Régió, közhasznú tevékenysége a működési területén – Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye – lévő, a honvéd és rendvédelmi szervek, szervezetek nyugállományú és nyugdíjas személyeit, azok hozzátartozóit befogadó 16 tagszervezet tevékenységének összefogása, koordinálása, kulturális és szabadidős rendezvényeinek segítése, igényeik teljesítése.

Közhasznúságunk kulturális (katonai hagyományápolás, színház- és múzeumlátogatás, a szabadidő szervezett keretek közötti eltöltése, hobby tevékenységek gyakorlásának biztosítása, helyi rendezvények stb.) és szociálpolitikai tevékenység folytatásában, a fiatalok hazafias nevelésnek elősegítésében valósul meg.

Mindezen célok megvalósítása érdekében:

 • folyamatos kapcsolatot tartottunk fenn a megyei és régiós szervezetekkel, intézményekkel;
 • sikeres tagi tevékenységet folytattunk a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségében;
 • állandó együttműködésben voltunk – a tagegyesületeken keresztül – a települési önkormányzatokkal, az Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnoksággal, az alárendeltségében lévő Toborzó és Érdekvédelmi Központtal (Szeged) és Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Irodákkal (Békéscsaba, Kecskemét), a rendészeti területen tevékenykedő társ szervezetekkel;
 • részt vettünk (vagy segítettünk a szervezésben is) a települési rendezvényeken, megemlékezéseken;
 • rendszeresen szerveztek, illetve kapcsoltak össze egyéb rendezvényeikkel tagegyesületeink – a megyei katonai igazgatási szervekkel együtt – toborzó, vagy érdekvédelmi rendezvényeket;
 • több tagszervezet tartott ünnepi közgyűléssel egybe kötött rendezvényt, megalakulása alkalmából: 25 éves évfordulót tartott a 204. Szentes tagszervezet
 • bajtársi találkozókat szerveztünk (műszaki-, légvédelmi katonák találkozója: Szentes, Kalocsa), (helyőrségi találkozók: Szabadszállás, Szeged);
 • a Hősök Napjához (május utolsó vasárnapja) kapcsolódóan kistérségi (Jánoshalma) és helyi megemlékezéseket tartottunk;
 • a Halottak Napján megemlékeztünk elhunyt bajtársainkról, munkatársainkról, tagjaink rendszeresen végeznek kegyeleti tevékenységet;
 • megszervezésre és megtartásra került a BEOSZ DAR XVIII., és XII. kistérségi Bajtársi Találkozója, mely rendezvénynek Szeged adott otthont
 • Szentesen került megrendezésre a BEOSZ DAR Idősek napi Találkozó
 • megtartottuk a Katona özvegyek és özvegy katonák találkozóját, melynek Jánoshalma adott helyet.

A közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatok bemutatása:

 1. Megfelelő erőforrás áll a DAR rendelkezésére, mivel két év egybeszámított adózott eredménye nem negatív.

A DAR esetében (2013-ban -246.000 Ft) + (2014-ben 250.000 Ft) = 4.000 Ft, tehát nem negatív

 1. Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki, amikor a közhasznúságra fordított összeg és az összes kiadás hányadosa nagyobb 0.5-nél

A DAR esetében ez fennáll, mivel a közhasznúsági kiadások (2013-ban 979.000+2014-ben 448.000)/az összes kiadás (2013-ban 979.000+2014-ben 448.000)=1.0, tehát nagyobb 0.5-nél

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

A BEOSZ Dél-alföldi Régió vagyonnal nem rendelkezik.

A közhasznú cél szerinti juttatások kimutatása:

A BEOSZ Dél-alföldi Régió közhasznú cél szerinti juttatásban nem részesített senkit

A vezető tisztségviselőiknek nyújtott juttatások értéke, összege:

A BEOSZ Dél-alföldi Régió vezető tisztségviselői semmiféle juttatásban nem részesültek.

Balatonkenese, 2015. április 29.

                                                                                          Dr Kovács György

                                                                                         BEOSZ DAR elnök