Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


208 SZEGEDI BAJTÁRSI KLUB

   

A Szegedi Bajtársi Klub Közhasznú Szervezet rövid története

A klub 1971 januárjában alakult a Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományú Tagjainak Klubja néven 27 fővel.

Az alapítással azt a célt tűzték maguk elé, hogy a nyugállományba vonult fegyveresek és családtagjaik részére biztosítson lehetőséget szervezett közösségi életre, kulturális-szórakozási és művelődési igények kielégítésére. Segítse elő részükre a közérdekű és egyéni problémáik megoldását, nyújtson tájékoztatást a tagok részére aktuális témákban, adjon választ felmerült kérdéseikre. Egyre nagyobb súly helyeződött a honvédség és a társadalmi körülmények változásával a hagyományőrzésre.

A kitűzött célok oly mértékben találkoztak az érintettek igényeivel, hogy 1980 végére a taglétszám már 211 fő volt. Ez a létszám a mai napig jellemzően megmaradt, évi 20-30 fő ingadozást mutatva.

A klub szerteágazóan próbálja biztosítani tagjai szabadidős tevékenységét, melyen belül üdüléseket, kirándulásokat szervez itthon és külföldön, ezeken a rendezvényeken összességében évente több mint ezer ember vesz részt, mely jelzi a tagok aktivitását is. A klub az országot és világot járva öregbíti székhelye, Szeged jó hírnevét. A társadalmi megbecsülés, elismerés igazolása képen megalakulásuk 35. évfordulója alkalmából Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere zászlót adományozott a klub részére.

A közösségért sokat tevő tagjait lehetőségeik szerint elismerik, illetve központi elismerésre javasolják. Az arra rászorultakat az amúgy is kedvezményes programjaik további kedvezményével segítik, illetve közben járnak érdekükben anyagi támogatások megszerzésében, okmányok elkészítésében, legyen az önkormányzati vagy honvédségi támogatás. A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai és segítői rendszeresen látogatják a kiemelten rossz helyzetben lévőket és akár a mindennapi feladataik ellátásában is segítik őket.

Az alapszabályban meghatározott célok teljesítése a közgyűlés által megválasztott vezetőség feladata. A vezetőség havonta legalább egy ülésen értékeli az elmúlt hónap történéseit és dönt a következő hónapra betervezett programok megvalósításának mikéntjéről, annak anyagi és egyéb feltételeinek biztosításáról.

A klub vezetőségét az elnök irányítja. 1970-1983-ig több elnöke is volt a klubnak.

A fennmaradt okmányokkal néhai Gósz János nyá. honvéd őrnagy igazolható, aki 1977-től vezette a klubot. 1983-1986-ig néhai Dr. Fehér László, 1986-1990-ig néhai Dr. Ocskó Lajos rendőr főtisztek, 1990-1998-ig néhai Kőszegi Márton nyá. honvéd alezredes, 1998-2003-ig Sinyi Imre nyá. honvéd ezredes, majd 2003-tól Csepi László nyá. honvéd őrnagy vezetésével működik a klub.

A klub életében jelentős változást hozott 1992, amikor tagja lett a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének. Az országos szövetség 2011-ben BEOSZ emlékérmet adományozott a klubnak.

 Fontos állomás 1999. május 13-a, amikor közhasznú szervezetté vált.  Sok munkával elérték, alapszabály módosítással, körültekintő gazdálkodással, hogy a mindenkori vonatkozó törvény előírásainak megfeleljenek, ezáltal a Szegedi Törvényszék 2015. január 5.-ei keltezésű végzésében a Szegedi Bajtársi Klubot megerősítette közhasznú minőségében.

A társadalmi változások hatására, valamint környezetük ilyen irányú igényének eleget téve a klub új nevet vett fel, 2005-ben, mikor is a neve Szegedi Bajtársi Klub Közhasznú Szervezet lett.

A hagyományápolás terén széles összefogással 2005-ben emléktáblákat avattak a szegedi volt laktanyák helyén, melyet minden évben ez idáig, hagyományőrző tiszteletadással megkoszorúznak, továbbá ápolják emlékét a város katonai vonatkozású hőseinek is.

A Honvéd Hagyományőrző Egyesület Szegedi Szervezetétől, kérésükre átvettek minden városi szintű programot:

-Doni katasztrófa áldozataiért szentmise

-Hősök napja

-Mindenszentek a belvárosi temető emlékműveinél

-5. Honvéd Gyalogezred domborművének koszorúzása

A klub életében újabb fejezet, hogy az Újszentiván községben szolgálatot teljesített lokátorosok nagy számban rátaláltak a közösségre. Bizonyított, hogy jól beilleszkedtek, ugyanis összefogással a mára bezárt laktanya helyén emléktáblát avattak, melyet minden évben egész napos program keretében megkoszorúznak.

2016 januárjában színvonalas és katonás körülmények között ünnepelték fennállásuk 45. évfordulóját. Még ebben az évben a 66 év után bezárt néhai tisztiklubból áttették székhelyüket a Klauzál térről nyíló Wagner udvarba. Az új klubhelyiség új körülményeket, feltételeket, lehetőségeket biztosít melyből a lehető legtöbbet igyekeznek kihozni a tagság legnagyobb örömére.

A várossal, annak vezetésével, a környező településekkel, számos társadalmi szervezettel és az országosan is példa értékűen működő Senior Centeren keresztül szoros és jó kapcsolatban állnak a helyi nyugdíjas klubokkal.

A Szegedi Bajtársi Klub Közhasznú Szervezetre elmondható, hogy a bajban társak és önzetlenül segítik egymást, az öröm pillanatait szívesen megosztják.