Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


212 BEM JÓZSEF HONVÉD NYUGDÍJAS EGYESÜLET (Jánoshalma)

A                 

                 A Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület 1971. 01. 19-n alakult.

              Tagságunk az egykor Jánoshalmán diszlokált légvédelmi alakulatnál szolgált nyugállományú katonákból és hozzátartozóikból, más fegyveres testületek nyugdíjas tagjaiból és olyan szimpatizáns polgári személyekből tevődik össze, akik az Egyesület célkitűzéseivel és „Alapszabályával” egyetértenek.

              Alapító tagjai vagyunk a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének, mely az egyesület 2006. 02. 27-én megtartott ünnepi közgyűlésén az eredményes egyesületi tevékenységünket BEOSZ Emlékéremmel ismerte el. Ugyanekkor kaptunk emlékzászlót a város akkori önkormányzatától.

              Egyesületünk céljai:

  • Segíteni a volt szolgálati helyekkel, a Magyar Honvédséggel a folyamatos kapcsolattartást
  • Lehetővé tenni tagjaink és hozzátartozóik részére a szervezett közösségi életet
  • Segíteni a tagság társadalmi és egyéni hasznos elfoglaltságát
  • Kielégíteni a közművelődési és szórakozási igényeket
  • Figyelemmel kísérni tagjaink szociális és egészségi helyzetét, kezdeményezni és segíteni a lehetőségünk szerint problémáik enyhítését
  • Végezni a tagság és azon túl, a nem egyesületi tag nyugdíjas katonák és özvegyeik, valamint a nyugdíjas honvédségi közalkalmazottak érdekképviseletét
  • Biztosítani a tagság folyamatos tájékoztatását az Őket érintő kérdésekről, törvényi változásokról

             Céljainknak aktív klubélettel, zenés-táncos rendezvényekkel, rekreációs célú és kulturálódást szolgáló kirándulásokkal teszünk eleget.

             Egyesületünk tevékenyen részt vesz Jánoshalma város társadalmi életében. A városi rendezvényeken egyenruhában képviseltetjük magunkat, az ünnepségek keretében rendszeresen megkoszorúzzuk a város emlékműveit.

A városi ünnep szintjére emelt „Hősök Napja” megemlékezést az egyesület szervezi meg és vezeti le, a Hunyadi Általános Iskola részvételével.

          

            Eredményes munkát végeztünk és végzünk a hagyomány ápolás terén. Kiemelkedő eredményt értünk el a kistemetőben kialakított „Hősi sírkerttel”, melynek kapcsán Jánoshalmáról illetve az egyesületről megyei és országos sajtó is cikket jelentetett meg, illetve a TV1”Sírjaik hol domborulnak?” c. sorozatában is helyt kapunk.

           Tevékenységünk ezen a területen folyamatos:

             - 1998-ban szorgos anyaggyűjtés és levéltári kutatás eredményeként a Honvéd Kaszinóban létrehoztuk az 1958-1990 között Jánoshalmán diszlokált tüzérezred életét, tevékenységét bemutató, annak emléket állító  „Helyi Légvédelmi Csapat Emlékmúzeumot” 

            - 1999. szeptember 18-n lepleztük le az 1944.október 29-n Jánoshalma védelmében hősi halált halt 12 magyar katona - „a somogyi bakák”- emlékművét.

            - 2001. május 25-n a „ Hősök Napja ” ünnepség keretében a II. világháborúban elesettek – különös figyelemmel az 1943. január 12-én elszenvedett Doni katasztrófa hőseire és áldozataira – tiszteletére kopjafát állítottunk.

            - 2001. szeptember 29-n megtartott „ Bajtársi találkozón ” kopjafát állítottunk az 1958-tól 1990-ig a helyi laktanyában szolgált és elhunyt bajtársaink emlékére.

               - 2007. 05. 25-én „EMLÉKTÁBLÁT” avattunk a helyőrség volt alakulatai emlékére

               - a volt „Tiszti klub” bázisán felépített Imre Zoltán Művelődési Központban újra berendeztük az „Emlékmúzeum” anyagait, melyet a Hadtörténeti Intézet és Múzeum segítségével, majd saját magunk által gyűjtött anyagokkal bővítetünk.

               - a múzeumban létrehoztunk egy a BJHNYE anyagait tartalmazó „Emlék sarkot”   

               -  2016-ban a „sírkert” felújítása van tervbe véve.

           - 2018-ban az ezred megalakulása 60. évfordulójára „Emlékkönyv” kiadásával kívánunk tisztelegni a Jánoshalmán diszlokált egységek emlékének.